aa.jpg
Cổng trường.jpg
Đồng chí Lê Thu Trà - Thị ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT1.jpg
Sân trường.jpg
Trang chủ 1.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 03 / 04 / 2020
7 giờ 30

Đ/c Trần Thị Phương Thảo - PHT trực và giải quyết công việc.

13 giờ 30

Đ/c Trần Thị Thắm - HT trực và giải quyết công việc.

Cảnh quan, môi trường học đường
Trường học thân thiện-Học sinh tích cực
Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên