Trường THCS Mạo Khê II với các thành quả từ dự án YouthSpark 

Sáng nay 27/9, Cục Công nghệ Thông Tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Microsoft Việt Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) đã phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao trong thực hiện dự án "Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho...

 

Những dấu ấn từ sân chơi giao lưu sản phẩm CNTT năm học 2018 – 2019  

Tin học tuy là một ngành khoa học trẻ nhưng những giá trị mà nó mang đến cho cuộc sống thì lại vô cùng quan trọng. Chú trọng phát triển Tin học sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn, đáp ứng tốt các nhu cầu của đất nước và con người trong thời kì hội nhập quốc tế.

CỤM IV VỚI CUỘC THI TRÌNH DIỄN ROBOTIC  

Thực hiện hướng dẫn số 160/PGD&ĐT ngày 25/02/2019 của Phòng GD&ĐT Đông Triều, về việc tổ chức trình diễn và giới thiệu sản phẩm Khoa học và Công nghệ tại Ngày hội KHCN thị xã Đông Triều năm 2019, chiều ngày 12 tháng 4 năm 2019 Các trường THCS cụm IV đã tổ chức trình diễn và giới thiệu Robotic...