Trường THCS Mạo Khê II - Niềm tự hào của bao thế hệ thầy cô và học trò! 

60 năm xây dựng và phát triển, trường THCS Mạo Khê II, thị xã Đông Triều đã đạt chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ 3 và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây là mốc son lịch sử tiếp tục ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, trưởng thành, là niềm tự hào của các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường đang sinh...