Danh sách bài viết theo chuyên mục

Vũ Khánh Phượng – cô trò nhỏ - với niềm vui từ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46! 

Thật tự hào cho cô trò Trường THCS Mạo Khê II khi trong danh sách học sinh đạt giải "Cây bút triển vọng" ở cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017 có tên cô học trò bé nhỏ, dễ thương Vũ Khánh Phượng, lớp 9D2 trường THCS Mạo Khê II – Đông Triều – Quảng Ninh.

 

Em Đào Vũ Ngọc Huyền - Trường THCS Mạo Khê II đạt giải khuyến khích cuộc thi Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ năm 2015.  

Thực hiện Công văn số 73-CV/HĐĐ ngày 31/3/2015 của Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai cuộc thi sưu tập Tem năm 2015 với chủ đề Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ. Liên đội trường THCS Mạo Khê II đã lên kế hoạch triển khai sâu rộng tới toàn thể học sinh. Nhiều bài dự thi có chất lượng và...