Lịch công tác
Thứ năm, ngày 28/09/2023
7 giờ 00

- Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Làm việc tại trường.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc khối chiều.

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc khối sáng.

Thứ sáu, ngày 29/09/2023
7 giờ 00

- Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Làm việc tại trường.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc khối chiều.

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc khối sáng.

Thứ bảy, ngày 30/09/2023
7 giờ 00

- Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Làm việc tại trường.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc khối chiều.

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc khối sáng.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 27 / 09 / 2023
7 giờ 00

- Đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Làm việc tại trường.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc khối chiều.

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc khối sáng.