Lịch công tác
Thứ ba, ngày 27/10/2020
7 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng: Làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối sáng.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối chiều.

Thứ tư, ngày 28/10/2020
7 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng: Làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối sáng.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối chiều.

Thứ năm, ngày 29/10/2020
7 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng: Làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối sáng.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối chiều.

Thứ sáu, ngày 30/10/2020
7 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng: Làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối sáng.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối chiều.

Thứ bảy, ngày 31/10/2020
7 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng: Làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối sáng.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối chiều.

Hôm nay: Thứ hai, ngày 26 / 10 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng: Làm việc tại trường

- Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng: Trực trường và giải quyết các công việc Khối sáng.

- Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng: Dẫn đoàn học sinh tham dự Hội thị Tin học trẻ tỉnh tại Hạ Long.