Danh mục
Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh Thảo
Email: thcs.mk2.nnlthao@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Mạo Khê II
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 18       Đã duyệt: 18       Tổng điểm: 86

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt