Lịch công tác
Thứ bảy, ngày 04/04/2020
7 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - PHT trực và giải quyết công việc.

13 giờ 30

Đ/c Trần Thị Thắm - HT trực và giải quyết công việc.

Chủ nhật, ngày 05/04/2020
7 giờ 30

Đ/c Trần Thị Thắm - HT trực và giải quyết công việc.

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 03 / 04 / 2020
7 giờ 30

Đ/c Trần Thị Phương Thảo - PHT trực và giải quyết công việc.

13 giờ 30

Đ/c Trần Thị Thắm - HT trực và giải quyết công việc.