Trường THCS Mạo Khê II - Niềm tự hào của bao thế hệ thầy cô và học trò! 

60 năm xây dựng và phát triển, trường THCS Mạo Khê II, thị xã Đông Triều đã đạt chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ 3 và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây là mốc son lịch sử tiếp tục ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, trưởng thành, là niềm tự hào của các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường đang sinh...

 

Trường THCS Mạo Khê II: Chặng đường xây dựng và phát triển  

Trường Trung học cơ sở (THCS) Mạo Khê II tiền thân là trường Phổ thông cấp II Vĩnh Khê được thành lập năm 1959. Năm 1976, trường Phổ thông cấp I Vĩnh Khê và trường Phổ thông cấp II Vĩnh Khê được sáp nhập thành trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Vĩnh Khê.

KẾ HOẠCH TUẦN  

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  

CÁC KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019  


Các trang: 1  2