Lịch trực Tết Nguyên Đán 2017

Thực hiện công văn số 52/PGD&ĐT ngày 16/01/2017 của phòng GD&ĐT V/v: hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, trường THCS Mạo Khê II phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 của Lãnh đạo và nhân viên nhà trường cụ thể như sau:

 

Trường THCS Mạo Khê II – 20 năm, một chặng đường 

Trường THCS Mạo Khê II thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nguyên là Trường cấp II Vĩnh Khê được thành lập năm 1959. Vào đầu những năm 70 nhà trường sáp nhập với trường cấp I Vĩnh Khê mang tên trường PTCS Vĩnh Khê. Cách đây tròn 20 năm - năm 1996 - khi đất nước đang tưng bừng khởi sắc trong công cuộc đổi mới, quê hương Đông Triều từng bước chuyển mình lớn dậy, trường THCS Mạo Khê II được thành lập trên cơ sở tách khối cấp II từ trường PTCS Vĩnh Khê theo Quyết định số 184/KHTV ngày 21/8/1996 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự hình thành và đặt nền móng cho quá trình trưởng thành phát triển sự nghiệp giáo dục bậc THCS, thực hiện ước mơ khát vọng của bao thế hệ học sinh trên quê hương đệ tứ chiến khu anh hùng.

 

KẾ HOẠCH TUẦN