Danh mục
Thông tin thành viên
Họ và tên: Tổ Toán
Email: mk2totoan2017@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Mạo Khê II
Chức vụ: Tổ trưởng
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 5       Đã duyệt: 5       Tổng điểm: -5

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt