Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 ( Nguồn kinh phí tự chủ ngân sách năm 2023)


Nhấn vào đây để xem hoặc tải về


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: