Xuất bản thông tin

Trường THCS Mạo Khê II tổ chức tập huấn nội dung chương trình Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016

Trường THCS Mạo Khê II tổ chức tập huấn nội dung chương trình Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, căn cứ nội dung công văn 786 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã, căn cứ nhu cầu học tập bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên, nhân viên trong nhà trường, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ có chất lượng, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học; Chiều 12/11/2015, trường THCS Mạo Khê II tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho toàn thể giáo viên.


Đồng chí Từ Thị Hiền triển khai nội dung bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động giáo dục

trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường.

     Việc bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho giáo viên trong nhà trường học đã góp phần tạo cho giáo viên một nền tảng kiến thức sâu rộng hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Ngoài các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì biện pháp hữu hiệu nhất là mỗi thầy, cô giáo nâng cao ý thức tự giác trong học tập, tìm tòi các kiến thức qua nhiều kênh… Từ đó chắt lọc những điều bổ ích, thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy. Đó còn là biện pháp thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.  

     Nội dung của buổi tập huấn xoay quanh vấn đề đổi mới phương pháp dạy học. Đồng chí Hoàng Thị Hồng Hà – hiệu phó phụ trách chuyên môn đã triển khai nội dung: Bồi dưỡng về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đồng chí Từ Thị Hiền – Tổ trưởng chuyên môn tổ Văn – Sử đã triển khai nội dung bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường.

Tập thể CB, GV nhà trường tham gia buổi tập huấn

     Việc đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường là vấn đề được ngành giáo dục quan tâm, giúp cho học sinh học tập tích cực, chủ động sáng tạo, từ bỏ thói quen học tập thụ động và ghi nhớ máy móc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học được thầy cô khai thác một cách triệt để.

     Nội dung chương trình tập huấn đã giúp giáo viên có cơ hội giao lưu học tập, phát huy sáng tạo trong dạy học nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời có hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016 của nhà trường.

                                                                                      (Thủy Anh)