Thông tin thành viên
Họ và tên: Trần Thị Phương Thảo
Email: thcs.mk2.ttpthao@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Mạo Khê II
Chức vụ: Hiệu phó
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 21       Đã duyệt: 21       Tổng điểm: 55

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt