Thông tin thành viên
Họ và tên: Vũ Hằng Hải THCS Mạo Khê II
Email: thcs.mk2.nhhai@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Mạo Khê II
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 212       Đã duyệt: 208       Tổng điểm: 952

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt