Trường THCS Mạo Khê II tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Trường THCS Mạo Khê II và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, chiều ngày 15/05/2018 đồng chí Đặng Văn Thành đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


     Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự của lễ kết nạp Đảng viên. Về dự lễ kết nạp hôm nay có các đồng chí đảng viên trong Chi bộ trường THCS Mạo Khê II. Đồng chí Trần Thị Thắm - Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp cho quần chúng ưu tú Đặng Văn Thành. Đồng chí Bí thư chi bộ cũng nêu rõ nhiệm vụ cho đảng viên mới đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên dự bị trong thời gian thử thách.

Đồng chí Trần Thị Thắm - bí thư chi bộ trao quyết định cho đảng viên Đặng Văn Thành

     Được sự quan tâm giúp đỡ của Cấp ủy Chi bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn trường, đồng chí Đặng Văn Thành đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn, đoàn thanh niên; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Đặng Văn Thành đã tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm không ngừng phấn đấu thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng; gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chi bộ và nhà trường phân công để đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

                                                   (Thủy Anh)


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất