Hội nghị chuyên đề cụm IV về sử dụng hiệu quả thiết bị đồ dùng dạy học

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 với những chủ trương đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nền giáo dục Việt Nam thì việc đổi mới các phương pháp dạy học song song với việc sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy vô cùng cần thiết.


         Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2018 tại trường THCS Mạo Khê II  diễn ra hội nghị chuyên đề các trường THCS cụm IV với nội dung: "Sử dụng  hiệu quả  thiết bị, đồ dùng dạy học trong đổi mới phương pháp giảng dạy".

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm - Phó trưởng phòng GD&ĐT phát biểu tại hội nghị

         Về dự và chỉ đạo hội nghị chuyên đề có đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm - Phó trưởng phòng GD&ĐT cùng các đồng chí chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp THCS. Tham dự hội nghị chuyên đề cụm IV còn có đầy đủ các đồng chí trong ban giám hiệu trường: THCS Kim Sơn, THCS Mạo Khê I, THCS Nguyễn Đức Cảnh, THCS Mạo Khê II và các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, các đồng chí giáo viên cốt cán.

Báo cáo kinh nghiệm sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học

         Trong phần thứ nhất, toàn thể hội nghị được nghe báo các báo cáo về quản lí, sử dụng, bảo quản các trang thiết bị dạy học trong các nhà trường. Báo cáo của đồng chí Trương Thị Minh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đức Cảnh đã tập trung làm rõ thực trạng, phương pháp sử dụng, quản lí các thiết bị dạy học ở các nhà trường hiện nay. Trong các năm học gần đây, được sự quan tâm của ngành và các cấp lãnh đạo, các nhà trường được trang cấp khá đầy đủ và kịp thời các thiết bị dạy học truyền thống cũng như hiện đại để phục vụ tốt hơn trong các giờ dạy. Việc sử dụng hợp lí các thiết bị dạy học trong các giờ học đã hỗ trợ tích cực cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Trong báo cáo của đồng chí Bùi Thị Hoa - Trường THCS Mạo Khê I đã nêu rõ: nếu giáo viên khai thác hợp lí thiết bị dạy học ở từng môn học, học sinh sẽ hiểu bài nhanh hơn, kiến thức đọng lại nhiều hơn, nhân lên trong các em niềm yêu thích môn học. Tuy nhiên, để thiết bị dạy học thực sự là "người bạn", là công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình dạy học thì công tác bảo quản thiết bị là vô cùng cần thiết và phải coi đây là việc làm thường xuyên và về nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Sự đã thể hiện những kinh nghiệm hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị môn học trong báo cáo một cách đầy đủ và cụ thể.

         Phần tiếp theo của nội dung chuyên đề, các đồng chí tham gia hội nghị trực tiếp dự các tiết học và cùng đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi giờ học ở các bộ môn: Vật lý, Lịch sử, Hóa học, Địa lý. 

Tiết dạy thực nghiệm môn Vật lý

         Thiết bị dạy học có vai trò vô cùng quan trọng trong mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, là một thành tố của quá trình dạy học.Việc sử dụng thiết bị dạy học tạo hứng thú học tập đối với  các em học sinh, đa dạng hóa  các hình thức học tập của học sinh, hạn chế tối đa hình thức truyền thụ kiến thức  một chiều. Sử dụng hợp lí thiết bị dạy học chính là người giáo viên hình thành cho học sinh các kỹ năng, kỹ xảo cần thiết trong quá trình học tập.

         Hội nghị chuyên đề lần này đã giúp cho công tác quản lí cũng như sử dụng các thiết bị dạy học tại các nhà trường mang lại  hiệu quả cao hơn, góp phần vào việc đổi mới mạnh mẽ, tích cực  phương pháp dạy học, rèn năng lực thực hành cho học sinh qua các môn học.

                                                 (CTV: Từ Thị Hiền)


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất