Nhà giáo Trần Thị Thắm 

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường

 

Nhà giáo Hoàng Thị Hồng Hà  

Chức vụ: Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường

Nhà giáo Trần Thị Phương Thảo  

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trường THCS Mạo Khê II – 20 năm, một chặng đường  

Trường THCS Mạo Khê II thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nguyên là Trường cấp II Vĩnh Khê được thành lập năm 1959. Vào đầu những năm 70 nhà trường sáp nhập với trường cấp I Vĩnh Khê mang tên trường PTCS Vĩnh Khê. Cách đây tròn 20 năm - năm 1996 - khi đất nước đang tưng bừng khởi sắc trong công cuộc đổi mới, quê hương Đông Triều từng bước chuyển mình lớn dậy, trường THCS Mạo Khê II được thành lập trên cơ sở tách khối cấp II từ trường PTCS Vĩnh Khê theo Quyết định số 184/KHTV ngày 21/8/1996 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự hình thành và đặt nền móng cho quá trình trưởng thành phát triển sự nghiệp giáo dục bậc THCS, thực hiện ước mơ khát vọng của bao thế hệ học sinh trên quê hương đệ tứ chiến khu anh hùng.

TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II - LÁ CỜ ĐẦU CỦA NGÀNH GIÁO DỤC ĐÔNG TRIỀU  

Trường THCS Mạo Khê II thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh nguyên là Trường cấp II Vĩnh Khê được thành lập năm 1959. Năm 1976 trường cấp I và cấp II Vĩnh Khê được sáp nhập thành trường PTCS Vĩnh Khê. Năm 1996, trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, trường THCS Mạo Khê II được thành lập trên cơ sở tách khối cấp II từ trường PTCS Vĩnh Khê theo Quyết định số 184/KHTV ngày 21/8/1996 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.

Tổ chuyên môn: Ngoại ngữ - Thể chất  

Tổ trưởng: Đồng Thị Ngân; Tổ phó: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Thành viên: Giáo viên dạy các môn: Ngoại ngữ, Thể dục

Tổ chuyên môn: Toán  

Tổ trưởng: Tống Thị Thanh Hà; Tổ phó: Vũ Thị Hải Yến; Thành viên: Giáo viên dạy các môn: Toán, Công nghệ.

Tổ chuyên môn: Sinh - Hóa - Địa  

Tổ trưởng: Nguyễn Hoàng Thủy; Tổ phó: Vũ Thị Duyên; Thành viên: Giáo viên dạy các môn: Sinh, Hóa, Địa, Nhạc, Họa.

Tổ Hành chính - Phục vụ  

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch của tổ. - Thực hiện quản lý các loại hồ sơ chung của nhà trường theo quy định. Điều hành tổ trực hành chính đảm bảo phục vụ các hoạt động của nhà trường. - Tổ văn phòng gồm nhân viên làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, thư viện, bảo vệ, lao công

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG  

Trường THCS Mạo Khê II thuộc thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nguyên là Trường cấp II Vĩnh Khê thành lập năm 1959. Vào đầu những năm 70 nhà trường sáp nhập với trường cấp I Vĩnh Khê mang tên là trường PTCS Vĩnh Khê. Đến năm 1996 trường được tách riêng thành hai trường: Trường tiểu học Vĩnh Khê và Trường THCS Mạo Khê II theo Quyết định số 398/QĐ-UB ngày 08/3/1993 của UBND tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 184/KHTV ngày 21/8/1996 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh do Giám đốc Lê Quán Tần ký.