THÔNG TIN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2015-2016


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

 

 
 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

          Đông Triều, ngày 21 tháng 8 năm 2015

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Ngày 21/8/2015

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

Ghi chú

1

Trần Thị Thắm

09/07/1974

CĐ: Toán, Lý, Tin

ĐH: Toán

 

2

Vũ Thị Thanh Hường

15/01/1978

CĐ: Văn - Sử

ĐH: Văn

 

3

Hoàng Thị Hồng Hà

04/10/1964

CĐ: Văn

ĐH: Văn

 

4

Trần Thị Phương Thảo

23/07/1977

CĐ: Toán, Lý, Tin;

ĐH: Toán

 

5

Nguyễn Thị Hạnh

06/12/1980

CĐ: Toán, Tin;

ĐH: Toán

 

6

Hoàng Thị Tuyết

19/09/1961

10+3 Toán, Lý;

CĐ: Toán

 

7

Nguyễn Thị Kim Thoa

11/10/1963

CĐ: Lí, KTCN

 

8

Nguyễn Thị Hoan

07/02/1964

CĐ: Lí, KTCN

 

9

Nguyễn Thị Vân

26/05/1975

CĐ: Toán, Lý, Tin;

ĐH: Toán

 

10

Phạm Thị Tuyết Thanh

28/01/1976

CĐ: Toán, Lý, Tin;

ĐH: Toán

 

11

Trần Minh Đông

06/07/1981

CĐ: Toán, Tin;

ĐH: Toán

 

12

Vũ Hằng Hải

04/11/1977

CĐ: Toán, Tin;

ĐH: Tin

 

13

Nguyễn Thị Tươi

04/10/1982

CĐ: Tin

 

14

Nguyễn Thu Phong

30/12/1983

CĐ: Toán, Lý;

ĐH: Toán

 

15

Bùi Thị Nga

06/10/1960

ĐH: Toán

 

16

Tống Thị Thanh Hà

18/7/1962

10+3 Toán, Lý;

CĐ: Toán

 

17

Vũ Thị Hải Yến

20/11/1984

CĐ: Toán , Tin;

ĐH: Toán

 

18

Nguyễn Thu Hòa

19/09/1974

CĐ: Toán, Lý, Tin;

ĐH: Toán

 

19

Nguyễn Thanh Phương

26/08/1971

CĐ: Toán, CN

ĐH: Toán

 

20

Trần Thu Thương

16/11/1974

CĐ: Toán, Lý, Tin

 

21

Đặng Văn Thành

18/11/1983

CĐ: Toán, KTCN;

ĐH: Toán

 

22

Nguyễn Ngọc Thái

02/02/1958

10+3 Toán, Lý;

CĐ: Toán

ĐH: Toán

 

23

Phạm Thị Hằng

27/12/1985

CĐ: Toán, Tin

ĐH: Toán

 

24

Nguyễn Thị Lệ Thu

15/05/1987

ĐH: Toán

Đến 1/8/2015

25

Từ Thị Hiền

19/07/1976

CĐ: Văn, Sử, GDCD

ĐH: Văn

 

26

Đào Thị Lan

03/01/1961

CĐ: Văn

 

27

Nguyễn Quỳnh Liên

19/02/1963

CĐ: Văn

 

28

Trần Thu Thủy

30/11/1960

10+3 Văn, Sử

CĐ: Văn

 

29

Lê Thị Ninh

20/10/1976

CĐ: Văn, Sử, GDCD

ĐH: Văn

 

30

Nguyễn Mai Út

22/11/1980

CĐ: Văn, GDCD

ĐH: Văn

 

31

Hà Thị Thanh Mai

19/12/1975

CĐ: Văn, Sử, GDCD

ĐH: Văn

 

32

Kiều Thị Bích Nguyệt

07/12/1978

CĐ: Văn, GDCD

ĐH: Văn

 

33

Bùi Thị Thủy

17/01/1981

CĐ: Văn, GDCD

ĐH: Văn

 

34

Trần Thị Hợi

20/01/1983

ĐH: Văn

 

35

Kiều Mỹ Lâm

01/08/1965

CĐ: Văn

 

36

Vũ Thị Hồng

05/11/1967

CĐ: Văn

 

37

Nguyễn Hải An

22/05/1976

ĐH: Văn

Đến 21/8/2015

38

Nguyễn Hoàng Thủy

18/12/1975

CĐ: Sinh, Hóa

ĐH: Hóa

 

39

Đào Thị Hoa

21/10/1979

CĐ: Sinh, Hóa

ĐH: Hóa

 

40

Vũ Thị Duyên

13/06/1980

CĐ: Sinh, TD

ĐH: Sinh

 

41

Nguyễn T. Bích Phượng

08/07/1986

CĐ: Hóa, KTNN

ĐH: Hóa

 

42

Nguyễn Thu Hiền

27/9/1979

ĐH: Sử

 

43

Vũ Thị Thu Phương

05/02/1979

ĐH: Địa

 

44

Đồng Thị Ngân

14/12/1967

CĐ: Tiếng Anh

ĐH: Tiếng Anh

 

45

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

06/08/1976

CĐ: Tiếng Anh

ĐH: Tiếng Anh

 

46

Dương Thị Việt Bắc

15/02/1978

ĐH: Tiếng Anh

 

47

Vũ Thị Bích Ngọc

14/10/1974

CĐ: Tiếng Anh

ĐH: Tiếng Anh

 

48

Nguyễn Thị Kim Hoài

11/01/1976

ĐH: Tiếng Anh

 

49

Lê Thị Bích

15/05/1976

CĐ: Tiếng Pháp

 

50

Nguyễn Thị Thúy

15/11/1985

ĐH: Tiếng Pháp

 

51

Phạm Văn Chuyển

04/04/1976

ĐH: Thể dục

 

52

Trương Thị Yến

15/03/1981

CĐ: Thể dục

 

53

Ngô Thu Huyền

29/09/1981

TC: Mĩ Thuật

ĐH: Mĩ thuật

 

54

Vũ Hương Giang

17/05/1987

CĐ: Âm Nhạc

 

55

Nguyễn Thị Hiền

26/11/1985

CĐ: Mĩ thuật

 

56

Vũ Thị Cúc

20/10/1967

TC: Kế toán

ĐH: Kế toán DN

 

57

Ngô Thị Phong Lan

04/04/1988

TC: ĐDĐK

 

58

Ngô Thị Ngọc

06/02/1987

TC: KTDNSX

 

59

Trần Thị Kim Liên

08/03/1972

TC: Thư viện

 

60

Đỗ Thị Hồng Thu

 

 

 

61

Trần Thị Thu Thương

13/4/1977

CĐ: Sinh, Hóa.

ĐH: Sinh

 

62

Phạm Thị Thu Hằng

08/8/1970

CĐ: Văn, T.việt

ĐH: Văn

 

Tổng hợp: 62

* Chuyên môn:

- Đại học: 43 trong đó: BGH: 3; GV: 39; NV: 1

- Cao đẳng: 16 trong đó GV: 16

- Trung cấp: 3 trong đó NV: 3

* Đảng viên: 33

* Nữ: 57

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Trần Thị Thắm