Asset Publisher

Trường THCS Mạo Khê II tổ chức hội nghị tuyên truyền và cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Trường THCS Mạo Khê II tổ chức hội nghị tuyên truyền và cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Sáng nay, 20/02/2017, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Mạo Khê II đã về dự Hội nghị tuyên truyền và cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 theo Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Kế hoạch số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT.


      Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được quán triệt nội dung các văn bản liên quan của cấp trên và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều thực hiện Chủ đề năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" .

Đồng chí Trần Thị Thắm - Hiệu trưởng nhà trưởng triển khai nội dung chủ đề năm 2017

      Ngay sau hội nghị, đồng chí Trần Thị Thắm - Bí  thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường cùng nhau kí cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 với các nội dung: Nghiêm túc thực hiện kỉ luật kỉ cương hành chính. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa văn văn minh. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho gia đình, những người xung quanh và nhân dân nắm vững kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Nhà nước, các quy định của địa phương để phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể  CBGVNV có các hành động thực hiện kế hoach một cách cụ thể phù hợp, sáng tạo với điều kiện thực tế của đơn vị, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2017.

                                                                     (CTV Thu Hằng)