Asset Publisher

Phân công trực ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

Phân công trực ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017

Thực hiện Công văn 423/PGD&ĐT ngày 25/4/2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017, trường THCS Mạo Khê II báo cáo việc phân công trực ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017 của nhà trường, cụ thể như sau:


STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

30/4/2017

Trần Thị Thắm

Hiệu trưởng

0982 346487

Vũ Thị Cúc

Nhân viên

0966 256268

2

01/5/2017

Hoàng Thị Hồng Hà

Phó hiệu trưởng

0982 585259

Ngô Thị Ngọc

Nhân viên

0168 2337244

3

02/5/2017

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chủ tịch CĐ

0931 509998

Trần Thị Kim Liên

Nhân viên

0127 5528111

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Thắm