Asset Publisher

Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học theo chủ đề" của trường THCS Mạo Khê II

Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học theo chủ đề" của trường THCS Mạo Khê II

Sáng nay, 26/12/2015, trường THCS Mạo Khê II tổ chức Hội nghị chuyên đề "Ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học theo chủ đề." Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đồng chí trong BGH và giáo viên cốt cán của các trường THCS cụm 4.


     Một trong những đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là phát triển năng lực học sinh thông qua điều chỉnh nội dung dạy học, xây dựng các chủ đề tích hợp, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng ... Bởi vậy, ngay từ đầu năm học, thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT, trường THCS Mạo Khê II đã tổ chức cho các tổ chuyên môn, giáo viên căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học; đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

Tặng hoa cho các giáo viên báo cáo và có tiết dạy minh họa

     Chuyên đề "Ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học theo chủ đề" của trường THCS Mạo Khê II tập trung bàn về những giải pháp nhằm xây dựng được các chủ đề thích hợp trong các môn học đồng thời thực hiện có hiệu quả các kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy. Các giải pháp được đưa ra dựa trên kết quả thực tiễn giảng dạy và kinh nghiệm của các giáo viên. Báo cáo đề dẫn của đồng chí Hoàng Thị Hồng Hà - phó Hiệu trưởng nhà trường đã đề cập đến 3 nội dung cơ bản, cũng là 3 nhiệm vụ trong tâm của năm học 2015-2016 của các nhà trường. Một là: Chỉ đạo việc tiếp tục áp dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy. Hai là: Chỉ đạo việc dạy học theo chủ đề. Ba là: Chỉ đạo việc ứng dụng các trang thiết bị dạy học hiện đại vào soạn giảng.

Đại diện tổ Sinh - Hóa - Địa trình bày báo cáo

     Cũng trong chuyên đề hôm nay, hội nghị còn được nghe các báo cáo của tổ Sinh - Hóa - Địa, tổ Lý - Tin trình bày về quy trình thực hiện dạy học theo chủ đề, những kết quả đã đạt được và những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện. Tổ Văn - Sử  trình bày dự án dạy học: "Thuốc lá và sức khỏe" - dự án đạt giải Nhất cấp tỉnh trong cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm 2013-2014; tổ Sinh - Hóa - Địa trình bày dự án: "Đới nóng - Môi trường địa lý". Qua các báo cáo và dự án trình bày tại chuyên đề đã cho thấy tầm quan trọng và hiệu quả tích cực của việc ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học theo chủ đề trong nhà trường hiện nay.

Tiết dạy minh họa môn Ngữ văn 6

     Minh họa cho các báo cáo tại hội nghị chuyên đề là giờ dạy môn Ngữ văn 6 của cô giáo Nguyễn Quỳnh Liên với chủ đề "Vẻ đẹp quê hương đất nước con người Việt Nam" và giờ dạy môn Vật lý của cô giáo Nguyễn Thu Phong với chủ đề: "Sự truyền ánh sáng". Sau các tiết dạy, tổ chuyên môn đã tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm tìm ra giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc dạy học theo chủ đề tích hợp trong thời gian tới.

Tiết dạy minh họa môn Vật lý 7

     Hội nghị chuyên đề "Ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học theo chủ đề" của trường THCS Mạo Khê II đã thành công tốt đẹp. Sau hội nghị chuyên đề, các giáo viên sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để có thể ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và việc "Ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học theo chủ đề" sẽ tiếp tục làm phong phú, nâng cao hiệu quả và chất lượng giảng dạy của nhà trường trong những năm học tiếp theo.

                                                                                     (Thủy Anh)