Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II Căn cứ Nghị định số 04/2015/Đ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 184/KHTV ngày 21/8/1996 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc thành lập trường THCS Mạo Khê II; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động trường THCS Mạo Khê II ngày 24 tháng 9 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ của trường THCS Mạo Khê II. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế đã ban hành kèm theo Quyết định số 197/QC-TrTHCS ngày 20/10/2015 Điều 3. Bộ phận hành chính tổng hợp, các tổ chuyên môn (nếu có), cán bộ, viên chức, người lao động đang làm việc tại trường và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI 

Năm học 2016-2017 đã khép lại với những thành tích rực rỡ trên mọi lĩnh vực của thầy và trò nhà trường. Tỉ lệ học sinh khá giỏi chiếm 86% trong đó học sinh giỏi đạt 57%. 213 học sinh đạt giải cấp thị xã, 117 học sinh đạt cấp tỉnh, 21 học sinh đạt giải quốc gia về các bộ môn văn hóa, TDTT và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn. Em Nguyễn Thị Thạch Thảo đã xuất sắc đạt huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học Singapo, Em Trần Nhật Trang Quỳnh đạt 2 huy chương cấp Quốc gia về TDTT. Thành tích của các thầy cô giáo cũng thật tự hào: 39 thầy cô dạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 10 thầy cô giáo được công nhận CSTĐ cấp cơ sở, 2 thầy cô giáo được công nhận CSTĐ cấp tỉnh. Nhiều thầy cô giáo và các em học sinh được vinh dự nhận giấy khen, bằng khen của các cấp, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường đã có 4 thầy cô được nhận bằng khen của UBND tỉnh, 10 thầy cô được sở giáo dục đào tạo và UBND thị xã tặng giấy khen. Nhà trường giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được Sở GD&ĐT tặng giấy khen, UBND tỉnh tăng bằng khen.