Bài viết không thấy.
 

KẾ HOẠCH TUẦN  

CÁC KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018  

KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2017 - 2018  

Chủ đề công tác năm 2017  

Lịch trực Tết Nguyên Đán 2017  

Thực hiện công văn số 52/PGD&ĐT ngày 16/01/2017 của phòng GD&ĐT V/v: hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, trường THCS Mạo Khê II phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 của Lãnh đạo và nhân viên nhà trường cụ thể như sau: