Ban giám hiệu


BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

Nhà giáo: Trần Thị Thắm

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

Sinh ngày: 09/07/1974

Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm

Chuyên ngành: Toán

Điện thoại liên hệ: 0982346287

Email: thcs.mk2.tttham@dongtrieu.edu.vn

 

 

Nhà giáo: Hoàng Thị Hồng Hà

Chức vụ: Phó Bí thư, Phó hiệu trưởng

Sinh ngày: 04/10/1964

Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm

Chuyên ngành: Ngữ văn

Điện thoại liên hệ: 0982585259;

Email: thcs.mk2.hthha@dongtrieu.edu.vn

 

Nhà giáo: Trần Thị Phương Thảo

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Sinh ngày: 23/07/1977

Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm

Chuyên ngành: Toán

Điện thoại liên hệ: 0988390428

Email:thcs.mk2.ttpthao@dongtrieu.edu.vn

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu