Lịch trực Tết Nguyên Đán 2017

Thực hiện công văn số 52/PGD&ĐT ngày 16/01/2017 của phòng GD&ĐT V/v: hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, trường THCS Mạo Khê II phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 của Lãnh đạo và nhân viên nhà trường cụ thể như sau:

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017

          Thực hiện công văn số 52/PGD&ĐT ngày 16/01/2017 của phòng GD&ĐT V/v: hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 Trường THCS Mạo Khê II phân công lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 của Lãnh đạo và nhân viên nhà trường cụ thể như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

25/01/2017

(tức 28 tháng chạp)

Trần Thị Thắm

Trần Thị Kim Liên 

Hiệu trưởng

Nhân viên

0982346287

2

26/01/2017

 (tức 29 tháng chạp)

Hoàng Thị Hồng Hà

Vũ Thị Cúc

Phó Hiệu trưởng Nhân viên

0982585259

3

27/01/2017

 (tức 30 tháng chạp)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngô Thị Ngọc  

Chủ tịch CĐ

Nhân viên

0983068976

4

28/01/2017

 (tức mùng 1 tết)

Trần Thị Thắm

Ngô Thị Phong Lan

Hiệu trưởng

Nhân viên

0982346287

5

29/01/2017

 (tức mùng 2 tết)

Hoàng Thị Hồng Hà

Trần Thị Kim Liên 

Phó Hiệu trưởng Nhân viên

0982585259

6

30/01/2017

 (tức mùng 3 tết)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Vũ Thị Cúc

Chủ tịch CĐ

Nhân viên

0983068976

7

31/01/2017

 (tức mùng 4 tết)

Trần Thị Thắm

Ngô Thị Ngọc  

Hiệu trưởng

Nhân viên

0982346287

8

01/02/2017

(tức mùng 5 tết)

Hoàng Thị Hồng Hà

Ngô Thị Phong Lan

Phó Hiệu trưởng Nhân viên

0982585259

9

02/02/2017

 (tức mùng 6 tết)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trần Thị Kim Liên 

Chủ tịch CĐ

Nhân viên

0983068976

10

03/02/2017

 (tức mùng 7 tết)

Hoàng Thị Hồng Hà

Vũ Thị Cúc

Phó Hiệu trưởng Nhân viên

0982585259

11

04/02/2017

 (tức mùng 8 tết)

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Vũ Thị Cúc

Chủ tịch CĐ

Nhân viên

0983068976

12

05/02/2017

 (tức mùng 9 tết)

Trần Thị Thắm

Ngô Thị Ngọc  

Hiệu trưởng

Nhân viên

0982346287

 

Nơi nhận:

  • Như trên (b/c)
  • Lưu

 

Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

Trần Thị Thắm


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu