Xuất bản thông tin

Trường THCS Mạo Khê II với cuộc thi “Giao thông thông minh” quí I

Trường THCS Mạo Khê II với cuộc thi “Giao thông thông minh” quí I

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2012, trường THCS Mạo Khê II tổ chức cuộc thi "Giao thông thông minh" trên mạng Internet quí I cho 109 học sinh ở tất cả các khối lớp.

      Kết quả: em Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 8C1 đạt số điểm 5100. Em Nguyễn Quang Điệp lớp 9D2, em Bùi Phương Thanh lớp 8C2 đạt trên 4000 điểm và nhiều học sinh đạt trên 3000 điểm.

      Trước đó, em Nguyễn Văn Thành lớp 7B4 đã lọt vào top 20 cấp THCS được Ban tổ chức xét giải tháng 11 cuộc thi “Giao thông thông minh”.

(Bùi Thị Thủy)