Xuất bản thông tin

Trường THCS Mạo Khê II đạt giải Cuộc thi viết tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Trường THCS Mạo Khê II đạt giải Cuộc thi viết tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Hưởng ứng các hoạt động của tỉnh Quảng Ninh chào mừng mốc sự kiện kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (17/12/1994 - 17/12/2014). Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TĐTN-TG ngày 22/8/2014 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh ban hành về Cuộc thi viết tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Trường THCS Mạo Khê II đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể học sinh. Tại Lễ trao giải cuộc thi, nhà trường vinh dự đạt giải tập thể và giải khuyến khích cá nhân em Đào Vũ Ngọc Huyền – học sinh lớp 7B2


          Cuộc thi viết tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long chào mừng mốc  sự kiện kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao hiểu biết của đoàn viên, thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh về những giá trị ngoại hạng nổi bật toàn cầu của Vịnh Hạ Long; qua đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn để phát triển bền vững khi Vịnh Hạ Long được công nhận là 1 trong 7 Di sản thiên nhiên mới của thế giới; đồng thời khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tuyên truyền quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường, cảnh quan Vịnh Hạ Long.

Em Đào Vũ Ngọc Huyền - học sinh lớp 7B2 đạt giải khuyến khích cá nhân

          Nhận thức được ý nghĩa sâu sắc của cuộc thi, trường THCS Mạo Khê II đã xây dựng kế hoạch và triển khai sâu rộng tới học sinh toàn trường. 100% học sinh tham gia cuộc thi trong đó nhiều bài viết có chất lượng, nhiều sáng kiến, giải pháp đề xuất để bảo tồn, phát huy những giá trị về cảnh quan, giá trị Di sản Vịnh Hạ Long. Em Đào Vũ Ngọc Huyền - lớp 7B2 vinh dự đạt giải khuyến khích cá nhân; trường THCS Mạo Khê II đạt giải tập thể tại cuộc thi. Có thể nói, qua cuộc thi này đã đánh giá nhận thức của học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và thể hiện tình yêu quê hương đất nước của các em.

Bài dự thi của Đào Vũ Ngọc Huyền tham gia trưng bày cùng các bài dự thi xuất sắc khác

          Kết quả đạt được từ Cuộc thi viết tìm hiểu về Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long chào mừng mốc  sự kiện kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới là niềm tự hào, động viên, khích lệ thầy và trò trường THCS Mạo Khê II tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao trong những năm học tới.

                                                                                                             (CTV : Thủy Anh)