Xuất bản thông tin

Tổ Hành chính - Phục vụ

Tổ Hành chính - Phục vụ

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch của tổ.
- Thực hiện quản lý các loại hồ sơ chung của nhà trường theo quy định. Điều hành tổ trực hành chính đảm bảo phục vụ các hoạt động của nhà trường.
- Tổ văn phòng gồm nhân viên làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, thư viện, bảo vệ, lao công


DANH SÁCH TỔ HÀNH CHÍNH - PHỤC VỤ

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ CM

Ghi chú

1

Vũ Thị Cúc

20/10/1967

TC: Kế toán

ĐH: Kế toán DN

 

2

Ngô Thị Phong Lan

04/04/1988

TC: ĐDĐK

 

3

Ngô Thị Ngọc

06/02/1987

TC: KTDNSX

 

4

Trần Thị Kim Liên

08/03/1972

TC: Thư viện

ĐH: Thư viện