Xuất bản thông tin

Nhà giáo Hoàng Thị Hồng Hà - Phó hiệu trưởng

Nhà giáo Hoàng Thị Hồng Hà - Phó hiệu trưởng


Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn.
Địa chỉ email: thcs.mk2.hthha@dongtrieu.edu.vn
Điện thoại văn phòng: 033.3586310
Điện thoại di động: 0982585259