Xuất bản thông tin

NÉT ĐỔI MỚI TRONG LỄ CHÀO CỜ Ở TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

NÉT ĐỔI MỚI TRONG LỄ CHÀO CỜ Ở TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

Năm học 2012 -2013, tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", đẩy mạnh giáo dục và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, trường THCS Mạo Khê II đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong đó, đổi mới hình thức tổ chức và nội dung buổi lễ chào cờ đầu tuần đang được nhà trường triển khai, bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.

Năm học 2012 -2013, tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đẩy mạnh giáo dục và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, trường THCS Mạo Khê II  đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong đó, đổi mới hình thức tổ chức và nội dung buổi lễ chào cờ đầu tuần đang được nhà trường triển khai, bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.

Học sinh trong "Lễ chào cờ em yêu"

“Lễ chào cờ em yêu” chính là chủ đề của buổi lễ diễn ra vào sáng thứ 2, ngày 17 tháng 9 năm 2012. Sau những nghi lễ truyền thống là những hoạt động ngoại khóa tạo nên sự sinh động, vui tươi, nâng cao hiệu quả giáo dục. Những câu hỏi về chủ đề “Truyền thống nhà trường”, “Lịch sử địa phương”, “Tìm hiểu biển đảo Việt Nam” nhằm giáo dục niềm tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước lồng ghép nhẹ nhàng qua những trò chơi được các em học sinh nhiệt tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, trong buổi lễ chào cờ, mỗi lớp sẽ tham gia các tiết mục văn nghệ do các em tự biên, tự diễn phù hợp với khả năng của lớp mình như: hát, múa, kể chuyện, ngâm thơ, hùng biện…Qua đó, vừa giáo dục kĩ năng sống vừa phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh .

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện, cải tiến hình thức và nội dung để buổi lễ chào cờ đầu tuần ngày càng sinh động, có hiệu quả giáo dục.