Xuất bản thông tin

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI TẠI TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI TẠI TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

Hoà chung trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ X; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh, các Chi đội thuộc Liên đội THCS Mạo Khê II đã tiến hành Đại hội Chi đội vào hai ngày: 28 và 29/9/2014.


          Đại hội là dịp để các Chi đội nhìn lại những thành tích mà Chi đội mình đã đạt được và cùng nhau thảo luận, rút kinh nghiệm những tồn tại trong hoạt động Đội năm học vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới. Bên cạnh đó, Đại hội sẽ tiến hành lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu, gương mẫu được sự tin tưởng của các Đội viên vào BCH Chi đội mới để xây dựng hoạt động Đội của Chi đội ngày càng vững mạnh.

          Trong phần nội dung chính, Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2013 - 2014 và phương hướng hoạt động Đội trong năm học mới.

          Bên cạnh đó, Đại hội còn thảo luận những đánh giá trong báo cáo tổng kết, những chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo đề án công tác nhiệm kì mới. Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của Đội.

Cô Vũ Thị Thanh Hường đến dự Đại hội chi đội 6A1

          Đại hội còn là là dịp để các Đội viên phát biểu ý kiến, bày tỏ nguyện vọng của mình trong việc xây dựng và phát triển Đội trong sạch vững mạnh. Các ý kiến thảo luận đều dựa trên tinh thần cởi mở, cùng xây dựng tập trung vào một số nội dung chính như: làm thế nào để nâng cao chất lư­ợng học tập sinh hoạt và hoạt động Đội, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn nghệ, TDTT cho tập thể, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nếp sống...

Đại hội chi đội 6A7

          Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chỉ huy mới có đầy đủ năng lực điều khiển công tác Đội.

           Có thể nói Đại hội của các Chi đội trong Liên đội THCS Mạo Khê II đều đã thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng với Ban chỉ huy Chi đội mới, các Chi đội sẽ có một năm học đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và trong hoạt động Đội.

                                                                                   (Từ Thị Hiền)